Waterkering voor onroerend goed

Bedrijven en huis eigenaren kunnen hun onroerend goed beschermen tegen hoogwater door de BoxBarrier rondom hun eigendom te installeren. BoxBarrier en een mobiele pomp kunnen efficiënt in of nabij uw pand of woning opgeslagen worden.

Niet alleen privé bezit zoals uw huis of kantoor, maar ook publiek bezit zoals bibliotheken, scholen, musea, galerieën, kerken en kastelen of andere publieke eigendommen kunnen door de BoxBarrier beschermd worden.

Zwijndrecht, December 2013