Toepassing

De BoxBarrier is een multifunctioneel systeem dat voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden, zoals:

Flood protection of dykes and levees

Waterkering voor dijken en dammen

De overstromingen van meren, rivieren en kanalen treden op wanneer grote hoeveelheden smeltwater of neerslag in bepaalde gebieden niet meer afgevoerd kunnen worden. Normaal gesproken zijn rivieren en kanalen aan beide zijden voorzien van dijken of dammen welke overstroming van het achterliggende gebied voorkomen. In het geval het debiet in de rivier hoog is als gevolg van smeltwater of neerslag kan de hoogte van de permanente dijk of dam niet  voldoende zijn waardoor een tijdelijke verhoging van dijk of dam noodzakelijk is om overstroming van het achterliggende gebied te voorkomen. 

Protection of infrastructure against flooding

Waterkering voor infrastructuur

Logistiek is van essentieel belang voor de economie waardoor het ten alle tijden beschikbaar zijn van luchthavens, snelwegen en spoorwegen van groot belang is.

Huis beschermen tegen overstromingen

Waterkering voor onroerend goed

Bedrijven en huis eigenaren kunnen hun onroerend goed beschermen tegen hoogwater door de BoxBarrier rondom hun eigendom te installeren. BoxBarrier en een mobiele pomp kunnen efficiënt in of nabij uw pand of woning opgeslagen worden.

Niet alleen privé bezit zoals uw huis of kantoor, maar ook publiek bezit zoals bibliotheken, scholen, musea, galerieën, kerken en kastelen of andere publieke eigendommen kunnen door de BoxBarrier beschermd worden.

Urban area flood protection

Waterkering voor stedelijk gebied

Vooral in stedelijk gebied kan zware regenval tot overstromingen leiden doordat grote gebieden hier bestraat zijn het rioleringssysteem het overtollige water niet aan kan. Aan elkaar geschakelde woningen, winkels en andere bedrijven kunnen beschermd worden door de installatie van de BoxBarrier®.

temporary basin dredged material

Toepassing als (tijdelijk) bassin

De BoxBarrier® kan gebruikt worden voor het creëren van een (tijdelijk) bassin. Het bassin kan gebruikt worden voor de opvang van zoet/zout water en voor de opvang van (vervuild) water afkomstig van gebaggerd material of van (half) vaste materialen. Het bassin is ook geschikt om andere vloeistoffen in op te vangen. BoxBarriers kunnen ook gecombineerd worden met een folie.