Waterkering voor dijken en dammen

De overstromingen van meren, rivieren en kanalen treden op wanneer grote hoeveelheden smeltwater of neerslag in bepaalde gebieden niet meer afgevoerd kunnen worden. Normaal gesproken zijn rivieren en kanalen aan beide zijden voorzien van dijken of dammen welke overstroming van het achterliggende gebied voorkomen. In het geval het debiet in de rivier hoog is als gevolg van smeltwater of neerslag kan de hoogte van de permanente dijk of dam niet  voldoende zijn waardoor een tijdelijke verhoging van dijk of dam noodzakelijk is om overstroming van het achterliggende gebied te voorkomen. 

De BoxBarrier kan eenvoudig op veel verschillende soorten ondergrond worden geïnstalleerd waarbij puur zand als gevolg van erosie en piping een uitzondering is. 

 

flood protection levee