Innovatieve Oplossingen

BAM Infraconsult is continu aan het zoeken naar innovatieve oplossingen voor dagelijks opkomende vragen en problemen. Innovaties welke recentelijk zijn ontwikkeld door onder andere BAM Infraconsult dragen allen bij aan een betere leefomgeving. Voorbeelden van deze innovaties zijn:

  • Xbloc
  • Ecobeach
  • CleanScreen

Xbloc

Sinds 2001 is BAM Infraconsult bezig met de ontwikkeling van het innovatieve interlocking golfbreker element welke is ontwikkeld om golfbrekers en kusten te beschermen voor de lange termijn en onder extreme condities.

Het golfbreker element, genaamd het Xbloc®, is een simple, robuust en betrouwbaar enkellaags golfbreker element. Als een enkel object heeft het een aanzienlijke structurele integriteit en als onderdeel van de armour laag in de constructie heeft het een grote hydraulische stabiliteit. Het fabriceren en plaatsen van het Xbloc® is eenvoudig en erg kosten effectief.

Het Xbloc® is onderworpen aan grootschalig onderzoek waarbij de nadruk lag op hydraulische model testen en structurele integriteits testen . BAM Infraconsult is de eigenaar van een golfgoot waarin ontworpen constructies uitvoerig worden getest voordat ze daadwerkelijk gebouwd worden. Sinds 2004 wordt Xbloc® wereldwijd toegepast op golfbrekers en als kustbeschermingen.

 

Ecobeach

Ecobeach is een innovatief systeem dat met behulp van natuurlijke aanzanding een breder en droger strand creëert. BAM Infraconsult en Rijkswaterstaat als kustlijnbeheerder zijn samen overgegaan tot een pilotproject.

In de proefvakken zijn in de lengterichting om de 100 meter een aantal drainagebuizen aangebracht die in de zeeriching ongeveer 10 meter uit elkaar staan.

Het pilotproject was gesitueerd in Egmond waarbij de test duur 3 jaar was. Het project resulteerde voor het proefvak in een significante toename van afgezet zand.  

 CleanScreen

CleanScreen reinigt de vervuilde lucht door gebruik te maken van luchtstromen die altijd rondom wegen aanwezig zijn. Het gaat om atmosferische wind en/of de zijwaarts gerichte luchtstroom van het passerende verkeer. De vervuilde lucht stroomt achtereenvolgens door de voorwand en de speciaal ontwikkelde filters en verlaat het scherm aan de bovenzijde. Ook bij wind vanaf de andere kant van het scherm ontstaat door onderdruk een zijwaarts gerichte luchtstroom.

CleanScreen biedt de oplossing voor de problemen op het gebied van luchtkwaliteit rondom verkeerswegen. Daarnaast werkt CleanScreen ook als geluidsscherm. Beiden eigenschappen dragen bij aan een verbetering van de leef omgeving.

cleanscreen highway