Innovatieve Projecten

Op het gebied van innovatieve waterkeringen heeft BAM Infraconsult een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de volgende projecten:

  • Maeslantkering, Rotterdam, Nederland– Ontwerp en Uitvoering
  • Oosterscheldekering, Nederland – Ontwerp en Uitvoering
  • Stormvloedkering, Ramspol, Nederland – Ontwerp en Uitvoering
  • Thames Barrier, Londen, Groot Brittannië  – Uitvoering

Gebaseerd op deze ervaring met grootschalige bouwprojecten werd de BoxBarrier ontwikkeld voor kleinschaligere toepassingen.

Maeslantkering, Rotterdam

De Maeslantkering is een stormvloedkering in de nieuwe waterweg welke automatisch gesloten wordt wanneer dit nodig is. Het is een deel van de deltawerken en is een van de grootst bewegende constructies op aarde. De kering bestaat uit twee grote drijvende deuren welke aan beide zijden van de waterweg gepositioneerd zijn. De bouw van de deuren is in meerdere droog docken uitgevoerd. Er waren  geen vitale onderdelen welke onder water geïnstalleerd moesten worden. Wanneer rechtopstaand zouden deze deuren even hoog zijn als de Eiffeltoren en het gewicht van iedere deur meer dan twee keer zo groot. Het hoofddoel van de deuren is het overbrengen van de enorme krachten wanneer de deuren gesloten zijn naar een enkel punt aan de achterzijde van iedere deur. Gedurende het afsluiten en openen van de deuren, geeft dit bal-vormig verbindingspunt de kering de mogelijkheid om vrij te bewegen onder invloed van water, wind en golven en zo de belastingen op de constructie laag te houden.

Maeslantkering, Rotterdam, The Netherlands

Oosterscheldekering, Schouwen-Duiveland - Noord-Beveland

De Oosterscheldekering, tussen de eilanden Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland, is het grootste van de 13 ambitieuze deltawerken, ontworpen om Nederland tegen overstromingen te beschermen. De bouw van de deltawerken is een reactie op de Watersnoodramp in Zeeland in 1953. De negen-kilometer lange Oosterscheldekering bestaat over een lengte van 4km uit enorme sluis deuren. Deze deuren zijn normaal gesproken open maar kunnen gesloten worden tijdens extreme omstandigheden. Op deze manier wordt het maritieme leefmilieu in stand gehouden, terwijl het land achter de dam beschermd is tijdens hoog water. De Oosterscheldekering was de grootste, lastigste te bouwen en meest kostbare gedeelte van de deltawerken.

 

Balgstuw, Ramspol

De balgstuw bij Ramspol, ontworpen en gebouwd door Koninklijke BAM Groep, werd gebouwd om het achterland te beschermen tegen hoogwater op het IJsselmeer. De kering bestaat uit drie drijvende, nylon gewapende rubber dammen welke ieder een lengte hebben van 75 m, een breedte van 13 m en een hoogte van 8.35 m. Dit is de grootste opblaasbare kering welke ooit gebouwd is. De dam wordt opgeblazen met lucht waarbij een zwaartekracht-voedend systeem de mogelijkheid geeft om water in te laten stromen. De stuw wordt neergelaten door het water er uit te pompen en de lucht er uit te laten stromen.

Storm surge barrier, Ramspol, The Netherlands

Storm surge barrier, Ramspol, The Netherlands

Thames Barrier, Londen, Groot Brittannië

De Thames Barrier is de op een na 's werelds grootste beweegbare stormvloedkering (na de Oosterscheldekering in Nederland) en is gesitueerd in de rivier de Theems in Woolwich, een wijk in het oosten van Londen. Het doel van de kering is om te voorkomen dat Londen overstroomd wordt door extreem hoog water en mogelijke storm vloed op de Noordzee. De kering hoeft alleen gesloten te worden gedurende hoog water, tijdens eb kan deze naar beneden gelaten worden waarbij het water uit de Theems weer vrije doorstroom heeft.

Thames Barrier, Londen, UK