Over ons

De ontwikkeling van de BoxBarrier begon in 2007, toen Hoogheemraadschap van Delfland een ontwerp competitie lanceerde voor een tijdelijke water kering in de Woudse Polder. Waterschap Delfland was op zoek naar een innovatieve kering welke een waterkerende hoogte van 0.45 m boven het dijkniveau kon weerstaan. De kering was geplanned bovenop een met klei bedekte dijk. De kering diende zo min mogelijk effect op de bestaande dijk te geven.

In de afgelopen jaren hebben er verschillende prototype testen plaatsgevonden met de BoxBarrier, ook in samenwerking met Hoogheemraadschap Rijnland. Na vier jaar ontwikkeling is in 2011 de BoxBarrier door BAM Infraconsult en GMB gelanceerd.