Wedstrijdje waterkering

7 juni 2018

Zomer in Nederland. Zo is het 26 graden met een stralende zon, en zo komt de regen met bakken uit de lucht. Dat laatste was het geval op de laatste dag in mei; een wolkbreuk boven Delft. Ondergelopen kelders en straten en de ontruiming van het stadskantoor tot gevolg. Catastrofe of buitenkansje?

Overstroming nabootsen
Bij de Delftse proeftuin Flood Proof Holland werden die dag nieuwe en traditionele waterkeringsmethoden getest tijdens een heuse wedstrijd. Rijkswaterstaat, de Waterschappen, de Technische Universiteit Delft, een gymnasium en het ministerie van Defensie deden mee. De BoxBarrier was hier natuurlijk bij aanwezig!

Bas Reedijk, afdelingshoofd Kustwaterbouw BAM Infraconsult: ‘Het klimaat verandert. Heftig­­e regenval in korte tijd komt steeds vaker voor. Het is belangrijk dat alle partijen die een rol hebben bij een dreigende overstroming goed zijn voorbereid, dezelfde taal spreken en precies weten wie wat doet. Hoe kun je dit beter samen oefenen door het nabootsen van een dreigende overstroming?’

Strijd der waterkeringen
Tijdens het ochtendprogramma werden serieuze testen gedaan met het snel en onder tijdsdruk opzetten van diverse waterkeringen. In de middag stond vooral plezier centraal. De organiserende partijen gingen de strijd aan tegen studententeams van de TU Delft en een scholierenteam van het Novum Gymnasium in Voorburg.

Zandzak of nieuwe methode?
Defensie, Waterschappen en Rijkswaterstaat kregen de beschikking over innovatieve maatregelen zoals Slamdam, Tubebarrier, Mobiele Dijken en natuurlijk ónze gele BoxBarrier. De studenten moesten een vloedgolf aan water tegen proberen te houden met de traditionele zandzakken. Ze kregen 30 minuten de tijd om hun dijk te bouwen. Daarna gingen de sluizen open en liepen de bassins vol water. De winnaar laat zich raden: de nieuwe methoden!