Soil Conservation Service, New South Wales, Australië

In Bodalla, New South Wales Australië, is voor de reparatiewerkzaamheden van een duiker het BoxBarrier systeem als tijdelijke kofferdam ingezet. 

Tijdelijke waterkeringen worden steeds vaker ingezet als kofferdam. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de flexibiliteit van de constructie, de lage kosten en het geringe effect op de omgeving.

Aan de zuid kust van, Australië, is de BoxBarrier ingezet als kofferdam waarbij de ‘Soil Conservation Service’ of New South Wales het geplande werk aan een weg ,welke door een belangrijk mangrove gebied loopt, afrondde.

De BoxBarrier werd ingezet op een drassige ondergrond in zout water in een gebied dat al onder water stond. Dit alles leverde geen problemen op voor de BoxBarrier. De BoxBarriers werden om de mangroves heen gezet en indien nodig bovenop de mangroves geplaatst. De mangroves veerden weer op nadat de BoxBarriers verwijderd waren.   

Een nieuwe duiker onder de weg verbetert nu de instroom van getijde water waardoor het mangrove gebied zich ook aan de overzijde van de weg kan uitbreiden.