BoxBarrier kofferdam

Soil Conservation Service, New South Wales, Australiƫ

In Bodalla, New South Wales Australië, is voor de reparatiewerkzaamheden van een duiker het BoxBarrier systeem als tijdelijke kofferdam ingezet. 

Nederlands Watermuseum

Het Watermuseum, wat recent met wateroverlast te kampen heeft gehad, wordt semi-permanent met BoxBarriers beschermd. 

Hamton Environmental Services

Hamton Environmental Services schaft 75m BoxBarrier kering aan voor de Ford Motor Company in Dagenham UK. 

zie ook: www.hamton.co.uk

Gemeente Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht past 90 BoxBarriers toe om de buitendijkse bebouwing langs de oude Maas te beschermen tegen overstromingen bij hoge rivierwaterstanden. De BoxBarriers worden geplaatst bij het Veerplein, en zijn voor het eerst toegepast tijdens de Sinterklaasstorm van 5 december 2013. In het verleden werden hier grote zandzakken (big bags) toegepast die de hele winter bleven staan. De BoxBarriers worden direct na het hoog water weer afgevoerd naar de gemeentewerf.

Plaatsing van de Boxbarriers was te zien op RTV Rijnmond:

http://www.youtube.com/watch?v=Gm5VSUiUgyA&feature=youtu.be

http://www.rijnmond.nl/nieuws/05-12-2013/hulpdiensten-bereiden-zich-voor-op-de-storm

http://www.nufoto.nl/fotos/420650/kade-zwijndrecht-overstroomt.html

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest is een overheidsonderneming voor veilig en duurzaam waterbeheer. Als waterschap heeft Noorderzijlvest de zorg voor het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater, de zorg voor de waterkering en het vaarwegbeheer in Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeer.

http://www.noorderzijlvest.nl

Pagina 1 van 2