Nederlands Watermuseum

Het Watermuseum, wat recent met wateroverlast te kampen heeft gehad, wordt semi-permanent met BoxBarriers beschermd.