Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest is een overheidsonderneming voor veilig en duurzaam waterbeheer. Als waterschap heeft Noorderzijlvest de zorg voor het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater, de zorg voor de waterkering en het vaarwegbeheer in Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeer.

http://www.noorderzijlvest.nl