BoxBarrier

De BoxBarrier® is een zeer effectief tijdelijk waterkeringssysteem welke gebruikt kan worden voor het tijdelijk ophogen van een dijk of voor het creëren van een tijdelijke dijk op een vlak terrein. Op deze manier kan de BoxBarrier overstroming van het achterliggend terrein voorkomen. Het concept achter de BoxBarrier® kan omschreven worden als eenvoudig, omdat het gebruik maakt van zijn eigen tegenstander: het keert water met water.

Product specificatie

Afmetingen (lxhxb)

90cm x 60cm x 60cm

Waterkerende hoogte

50cm

Installatie snelheid

100m/uur met 3 personen

Het modulaire waterkeringssysteem bestaat uit bak elementen welke met koppelstukken aan elkaar gekoppeld worden. De bakken worden met deksels afgesloten waarna ze met een pomp gevuld worden en de BoxBarrier® klaar is voor toepassing in een groot aantal overstromings situaties!

Hoogheemraadschap Rijnland over BoxBarrier

“ De proef is goed geslaagd. De BoxBarriers waren in vergelijking met traditionele zandzakken erg snel opgezet. De voordelen zitten voornamelijk in de korte tijd die het opzetten kost, opslag en de makkelijke hanteerbaarheid (ARBO-vriendelijk). ”

Bekijk alles

Gebruik

De BoxBarrier® kan in iedere situatie toegepast worden, waar overstromingsgevaar dreigt. De BoxBarrier is flexibel en er hoeven geen aanpassingen gedaan te worden aan de ondergrond, een speciale fundering is niet nodig.  De BoxBarrier kan zowel geïnstalleerd worden op een harde ondergrond (beton, tegels, asfalt), als een zachte ondergrond (klei, gras).

Hier kunt u de BoxBarrier Gebruikershandleiding downloaden.