BoxBarrier

De BoxBarrier® is een zeer effectief tijdelijk waterkeringssysteem welke gebruikt kan worden voor het tijdelijk ophogen van een dijk of voor het creëren van een tijdelijke dijk op een vlak terrein. Op deze manier kan de BoxBarrier overstroming van het achterliggend terrein voorkomen. Het concept achter de BoxBarrier® kan omschreven worden als eenvoudig, omdat het gebruik maakt van zijn eigen tegenstander: het keert water met water.

Product specificatie

Afmetingen (lxhxb)

90cm x 60cm x 60cm

Waterkerende hoogte

50cm

Installatie snelheid

100m/uur met 3 personen

Het modulaire waterkeringssysteem bestaat uit bak elementen welke met koppelstukken aan elkaar gekoppeld worden. De bakken worden met deksels afgesloten waarna ze met een pomp gevuld worden en de BoxBarrier® klaar is voor toepassing in een groot aantal overstromings situaties!

Hoogheemraadschap Rijnland over BoxBarrier

“ De proef is goed geslaagd. De BoxBarriers waren in vergelijking met traditionele zandzakken erg snel opgezet. De voordelen zitten voornamelijk in de korte tijd die het opzetten kost, opslag en de makkelijke hanteerbaarheid (ARBO-vriendelijk). ”

Bekijk alles

Is de BoxBarrier geschikt voor mijn situatie?

 
Bescherming tegen overstroming Geschikt
Bescherming tegen golfoverslag Geschikt
   
Tijdelijk ophogen van een dijk Geschikt
Bescherming onroerend goed Geschikt
Plaatsing in ondergelopen gebied Geschikt
Plaatsing in sterke wind Geschikt
   
Plaatsing tegen de muur Geschikt met speciaal muurstuk 
Plaatsing in flauwe hoeken Geschikt
Plaatsing in rechte hoeken Geschikt met speciaal hoekstuk
Is de verwachtte waterhoogte minder dan 50 cm?
Ja Geschikt
Nee Niet geschikt voor toepassing in enkele rij 
Op welke ondergrond wordt de BoxBarrier geplaatst?
Gelijk terrein Geschikt
Ongelijk terrein Geschikt
Aaneengeschakeld bakken kunnen rotateren in vertikaal vlak
De rubberen afsluiting kan onregelmatigheden tot 15 mm opvangen.
   
Gras Geschikt op stabiele ondergrond
Klei Geschikt
Zand Niet geschikt zonder erosie werende maatregelen
   
Betonnen bestrating Geschikt
Asfalt bestrating Geschikt
   
Harde sierbestrating:
Regelmatig geplaatst
Geschikt
Harde sierbestrating:
Onregelmatig geplaatst
Ruimte tussen tegels (< een paar mm) Geschikt
  Kleine oneffenheden (< 15 mm) Geschikt