Vergelijking waterkeringssystemen

Vergelijking waterkeringssystemen

 BoxBarrierZandzakkenBig-bagsGeo tubesBetonnen keerblokkenTijdelijke waterkering/ permanent ter plaatseTijdelijke waterkering permanente fundatie / ter plaatse opgebouwd
  Sandbags Big Bags
Makkelijk te installeren (zonder training) + + + - + - -
Geen materieel benodigd + - - - - - -
Bruikbaar in klein team + - - + + + +
Opbouwsnelheid + - - + - + +
Gewicht + - - + - + -
Transport + - - + - + -
Opslag + + - + - + -
Kosten + + + - + - -
 
Duurzaamheid + - - + + + +
Robuust / vandalisme bestendig + - - - + + +
Onderhoud/schoonmaken + - - + + - +
Flexibiliteit + + + + + - -
Adaptief (per situatie) + + + - + + +
Verschaling mogelijk + - - + + + +
Fundering benodigd + + + + + - -
Bestendig tegen scherpe delen in ondergrond + - - - + + +
Plaatsen in water mogelijk + + + + + - -
Golfbestendig + - + + + + +
Hergebruik mogelijk + - - + + - -
Beloopbaar + - - - + - -

Aanvullende documentatie

 

Vergelijking Zandzak en BoxBarrier®

De installatie van de BoxBarriers als tijdelijk waterkeringssysteem heeft een aantal belangrijke voordelen vergeleken met de toepassing van de conventionele zandzak. De zandzakken kunnen met de hand gevuld worden, wat een erg arbeidsintensief proces is, of kan gedaan worden met speciale vul-machines. Enorme hoeveelheden zand, lege zakken en mogelijk de vul-machine moeten naar het getroffen gebied getransporteerd worden samen met de benodigde mankracht. Nadat de waterstand in het gebied weer gedaald is tot het normale niveau, moeten de zakken, welke vaak gescheurd of uiteengevallen zijn, weer uit het gebied verwijderd worden. Dit is opnieuw een heel arbeidsintensief proces waar vaak niet bij stil gestaan wordt. Deze nadelen van de zandzak kunnen ondervangen worden door gebruik te maken van het BoxBarrier systeem. Water, wat ter plekke in overvloed aanwezig is, wordt als ballast materiaal gebruikt. Naast de BoxBarrier onderdelen is er alleen een pomp nodig om de boxen te vullen. De installatie en het verwijderen van het systeem is snel, eenvoudig en arbo-vriendelijke. De boxen zijn licht, erg stevig en herbruikbaar. 

Vergelijking Big-bag en BoxBarrier®

Veel voordelen welke het BoxBarrier systeem heeft ten opzichte van de conventionele zandzak zijn ook toepasbaar op Big-bags. De toepassing van Big-bags vereist speciaal zwaar materieel welke de zakken kan vullen en installeren. Dit is mogelijk een erg lastige uitdaging voor het getroffen gebied. Naast de enorme hoeveelheden benodigd zand zal ook het materieel naar de locatie gebracht moeten worden. Normaal gesproken worden de Big-bags niet hergebruikt. Big-bags kunnen vergaan en uiteenvallen voor of gedurende het verwijderen waarbij mogelijk grote hoeveelheden zand achtergelaten worden in het gebied.

Vergelijking Geotubes en BoxBarrier®

Het installeren van het geotube systeem is lastiger dan de installatie van het BoxBarrier systeem. Geotubes zijn niet altijd geschikt voor de lokale situatie en vereisen meer volume aan water. De lengte en hoogte van het systeem liggen min of meer vast. De geotubes zijn gevoeliger voor schade door scherpe delen in de ondergrond of vandalisme. Ook de kosten van het geotube systeem zijn relatief hoog.

Vergelijking Betonnen Keerblok en BoxBarrier®

De blokken van het betonnen keerblok systeem zijn zwaar en worden normaal gesproken door speciaal materieel op hun plek gezet. De installatie snelheid van het systeem is relatief langzaam in vergelijking tot het BoxBarrier systeem. Vanuit het transport oogpunt heeft het BoxBarrier systeem grote voordelen ten opzichte van dit betonnen keerblok systeem.

Vergelijking Tijdelijk Waterkeringssysteem - Permanent aanwezig op locatie en BoxBarrier

Dit systeem, dat permanent aanwezig is kan toegepast worden op specifieke locaties waar frequent problemen met overtollig water optreden. Dit systeem vereist een fundatie welke permanent in de grond aanwezig is. Het systeem kan alleen geïnstalleerd worden voorafgaand aan het hoge water en niet meer als de waterstand ter plekke al aan het stijgen is. In veel gevallen is het BoxBarrier systeem veel eenvoudiger inzetbaar en, bij vaak voorkomende waterstandsverhogingen van minder dan 0,50m veel kosten effectiever dan het hierboven omschreven systeem. 

Vergelijking Tijdelijk Waterkeringssysteem - Fundatie permanent aanwezig op locatie en BoxBarrier®

Dit systeem wordt alleen toegepast in gebieden welke regelmatig last hebben van hoog water. Het systeem vereist een speciale fundatie welke permanent in de grond aanwezig is. De elementen welke bovengronds aanwezig zijn, zijn zwaar en moeten met speciaal materieel in positie gebracht worden. Ook hier geldt dat in veel gevallen het BoxBarrier systeem veel eenvoudiger inzetbaar is en, bij vaak voorkomende waterstandsverhogingen van minder dan 0,50m, veel kosten effectiever is.